Punch Line

داستان درمورد پسریه که روحش از بدنش جدا شده و ظاهرا یه روح دیگه بنشُ تسخیر کرده و حالا باید دنبال کتابی بگرده تا به کمک اون بدنشُ پس بگیره ولی این وسط یه مشکلی هم هست. اه یه وقت هیجان زده بشه و آمپرش بزنه بالا اون وقت دنیا و بشریت با یک شهاب سنگ نابود میشن پس شخصیت اصلی ما باید هیجان خودشم کنترل کنه که با وجود محیط اطرافش کار خیلی سختیه.