Princess Principal

این سریال " اکشن جاسوسی" 5 دختر را در قرن 19 لندن ، شهری در قلمرو پادشاهی آلبیون که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است دنبال میکند. این دختر ها به عنوان جاسوسان مخفی به عنوان دانش آموزانی در مدرسه معتبر میفر که متعلق به ملکه است ثبت نام میکنند. این دخترها از توانایی های فردی خود برای فعال ماندن در دنیای زیرزمینی تغییر قیافه ، جاسوسی ، نفوذ و تعقیب های ماشینی استفاده میکنند.

ژانر: Action, Adventure

نویسنده: Tachibana Masaki | استودیو سازنده: Actas Studio