Ousama Game

داستان وقتی شروع میشود که کل کلاس دبیرستانی 32 نفرس پیامی در موبایل هایشان از یک شخص ناشناس به نام "شاه" دریافت میکنند. این پیغام حاوی دستوراتی است که دانش آموزان باید از آنها اطاعت کنند، یا برای ریسک کنند که مجازات مرگ دریافت کنند. با جانشان که در میان میباشد ،دانش آموزان میفهمند که دستورات هر چه میگذرد شدیدتر و شدید تر میشوند.

ژانر: Mystery, Horror, Supernatural, Drama, School

کارگردان Sasaki Tokiyoshi | نویسنده: Kanazawa Nobuaki | استودیو سازنده: Seven