Omamori Himari

هفت سال پیش پدر و مادر Amakawa Yuuto مردند و او را بدون هیچ فامیلی تنها گذاشتند. از آن روز به بعد دوست دوران کودکی او Kuzaki Rinko او را صبح ها از خواب بیدار میکند. برای او غذا درست میکند و با مهربانی از او نگهداری میکند. نتها چیزی که او از خانواده خود دارد یک افسون اسرار آمیز بشکل یک گلوله قرمز است که از طرق پدربزرگ و مادربزرگش به او داده شده است و یک افسون برای به ارمغان آوردن خوش شانسیاست. از روز تولد ۱۶ سالگی او به بعد اوگفته میشود که افسون او دیگر قادر نیست از او در مقایل ارواح شیطانیمبارزه کند و بعد Hirmari وارد زندگی Yuuto میشود. Himari وارد زندگی Yuuto میشود Himari یک شبح گربه ای سامورایی و شکارچی هیولاها است و گذشته از اینکه بشدت میخواهد در کنار Yuuto باشد،سوگند خورده است که از او محافطت کند. اما در این بینفظ یک مشکل وجود دارد: Yuuto بشدت نسبت به گربه ها حساسیت دارد.

کارگردان Ushiro Shinji | نویسنده: Matra Milan | استودیو سازنده: Zexcs