Kiss x Sis

کیتا میخواهد در امتحان ورودی دبیرستان شرکت کند ودو خواهر نا تنی بزرگترش ، ریکو و آکو برای یادگیری درس ها به او کمک میکنند. خوشبختانه یا بدبختانه ، آنها دوقلوها، بسیار زیبا و جذاب بوده و هر دو آنها به کیتا علاقمند هستند،” البته به شکل ممنوعه ” . در چنین شرایطی که حواس او از درسی خواندن پرت میشود آیا بازهم کیتا قادر خواهد بود از عهده گذراندن امتحاناتش بر بیاید؟ کیتا ابتدا با این افکار مقابله مینمود. هر چند اخیرا کم کم بدون آنکه متوجه باشد، فاصله بین او و خواهرانش مرتّباً کمتر میشد.. در چنین وضعیتی، میتوان مطمئن شد که یک عشق ممنوعه سه نفره در حال شکل گیری میباشد.

ژانر: Romance, Harem, Ecchi, Comedy

کارگردان Nawa Munenori | نویسنده: Ditama Bow | استودیو سازنده: Feel