Keijo!!!!!!!!

کیجو یک ورزش است که شرکت کنندگان بر روی پلتفرم هایی روی آب شناور می شوند و باید با استفاده از باسن و سینه های خود رقبا را از روی پلتفرم ها بیندازند. کامیناشی نوزومی یک دانش اموز دبیرستانی است که هدفش ورود به این ورزش بعد از فارغ التحصیلی است. نوزومی در خانواده ای فقیر بزرگ شده و امیدوار است با کیجو بازی کردن پول زیادی بدست اورد. او ژیمناستیک کار کرده و تعادل و انعطاف پذیری خوبی دارد. بعد از دبیرستان او وارد یک مدرسه شبانه روزی می شود و پا به دنیای کیجو میگذارد.

ژانر: Ecchi, Shounen

کارگردان Takahashi Hideya | نویسنده: Sorayomi Daichi | استودیو سازنده: Xebec