Juuni Taisen

رکورد جنگ خونین بین 12 جنگجوی مغرور— 12مین مسابقه 12 که هر 12 سال برگذار میشود... دوازده جنگجوی شجاع که نام های دوازده صورت فلکی را دارند برای زندگی ها و روح هایشان مبارزه میکنند. شرکت کنندگان دوازده جنگجوی خیلی عجیب با نام های "موش" ، " گاو" ،" ببر"، "اژدها"، "مار""، " اسب" ، " بز" ،" میمون" ،"خروس" ، " سگ " و "خوک" میباشند. برنده این مسابقات آرزویش ،هرچه که باشد برآورده میشود. تنها آرزویی که آنها میخواهند برآورده شود— چه کسی آخرین بازمانده میشود؟ اشک های چه کسی روی زمین خونین میدان نبرد که پر از توطئه و قتل است جریان پیدا میکند؟ جنگی تکان دهنده تا وقتی که یکی زنده بماند در حال شروع شدن است.

ژانر: Action, Novel

کارگردان Hosoda Naoto | نویسنده: Nakamura Hikaru,Nishio Ishin | استودیو سازنده: Graphinica