Hellsing Ultimate

در انگلستان امروز ، خون خوار ها و غول ها فقط در افسانه ها نیستند . اگرچه از چشم مردم عادی مخفی شدن ولی هنوز هم دست به جنایت و خون خواری میزنند . هلسینگ یکی از کمپانی هایی است که هدفش مبارزه و جلوگیری از این جنایت هاست .(اینتگرا) رهبریه این سازمان را بر عهده دارد و آلوکارد نیز خون آشام مرموزی هست که برای اینتگرا کار میکند . در یکی از ماموریت ها ، آلوکارد تصمیم میگیرد که تنها باقیمانده ی گروه قبلی را نجات دهد و نتیجه ی این تصمیم تبدیل (سراس) به یک خون آشام است.

ژانر: Action, Seinen, Vampire

کارگردان Tanaka Hiroyuki | نویسنده: Hirano Kouta - Shounen Gahousha | استودیو سازنده: Madhouse