Garo: Vanishing Line

فصل سوم, داستان این انیمه در شهر با موفق و باشکوهی به نام Russel رخ می‌دهد. درحالی که شهر موفقیت خود را جشن می‌گیرد، توطئه‌ای شروع می‌شود که به لرزه آمدن دنیای مردمان شهر را به همراه دارد. مردی با نام Sword اولین کسی‌است که رشته‌های این داستان را می‌فهمد و خود را در سایه جنگ می‌اندازد تا آن‌هارا افشا کند. تنها سرنخ وی کلمه El Dorado است. وی زنی را به نام Sophie می‌یابد که در جستوجوی برادر گمشده‌اش است و تنها سرخ Sophie نیز کلمه El Dorado است. درحالی که Sword نیز خواهر خود را در گذشته از دست داده‌است، این کلمه باعث جذب شدن آن‌ها به یکدیگر می‌شود و بدین ترتیب همکاری انان برای بدست آوردن معنی این کلمه شروع می‌شود.

ژانر: Action, Demons, Supernatural, Magic, Fantasy

کارگردان Park Seong-Hu | نویسنده: Amemiya Keita | استودیو سازنده: MAPPA