Bleach

کوروساکی ایچیگو یک نوجوون با قدرت دیدن ارواح ـه . زندگی ایچیگو بعد از ظاهر شدن یک شینیگامی به نام کوچیکی روکیا ( شینیگامی : به معنی خدای مرگ و کسانی که جریان های روحی بین دنیای انسان ها و جهان پس از مرگ را کنترل می کنند گفته می شود) که به دنبال یک هالو (ارواح خبیث گم شده) میگردد ، به شدت عوض می شود. وقتی روکیا بعد از جنگیدن با یک هالو شدیدا زخمی می شود ، نیمی از رایتسو ( فشار روحی) خود را به ایچیگو انتقال می دهد تا او آن هالو را شکست بدهد. اما ایچیگو تقریبا تمام رایتسوی روکیا رو میگیرد و به یک شینیگامی ای که به راحتی قادر به شکست آن هالو است تبدیل می شود. روکیا بعد از ازدست دادن قدرت هایش در دنیای انسان ها تا زمانی که قدرت هایش برگردند گیر میافتد. در این مدت ایچیگو باید مسئولیت روکیا را به عنوان یک شینیگامی به عهده بگیرد ، با هالو ها بجنگد و ارواح را به جهان پس از مرگ به نام "جامعه ی ارواح" هدایت کند.

ژانر: Action, Martial Arts, Shounen, Super Power

کارگردان Abe Noriyuki | نویسنده: Kubo Taito | استودیو سازنده: Studio Pierrot