Black Clover

Asta پسری جواب است با رویای تبدیل شدن به بزرگترین جادوگر حکومت. تنها یک مشکل وجود دارد و آن هم این است که وی اصلا نمی‌تواند از جادو استفادهع کند! خوشبختانه او شبدر 5 برگ نادر را می‌یابد که به وی قدرت های ضد جادویی می‌دهد. آیا واقعا کسی که نمی‌تواند از جادو استفاده کند می‌تواند به بزرگترین جادوگر حکومت تبدیل شود ؟ یک چیز واضح است آن هم تلاش بی پایان Astaست!

ژانر: Action, Comedy, Magic, Fantasy, Shounen

کارگردان Yoshihara Tatsuya | نویسنده: Tabata Yuuki | استودیو سازنده: Studio Pierrot